Về Trường Hy Vọng (Hope School)

Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng là trường dành cho các em nhỏ mất cha, mẹ vì đại dịch Covid. Nhà trường sẽ chu cấp toàn bộ việc học, nuôi dưỡng và đào tạo cho 1.000 em trong 20 năm. Tại đây, các em sẽ theo học chương trình phổ thông, đại học FPT và có thể học cao hơn nếu có nguyện vọng. Hiện, trường đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các chương trình đào tạo, chăm sóc nuôi dưỡng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu trong sinh hoạt và học tập của các em. Trường do Tập đoàn FPT thành lập, đặt tại Đà Nẵng.

Bảng đăng ký nhập học
1 Thông tin học sinh
2 Thông tin về hoàn cảnh gia đình
Vui lòng cung cấp thông tin chính xác
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Lớp học
Trường học
Địa chỉ